Downloads-oud

 

Oprichtingen onder Experimentenwet

Tabel met alle 113 oprichtingen onder de Experimentenwet
Brief Minister EZ over monitoring 2009
Monitoring 2009 Berenschot en bijlage bij monitor 2009 BIZzen in oprichting
Evaluatierapport Berenschot dd 24-8-2012 over de Experimentenwet

Nederlandse literatuur over BID/BIZ

Business Improvement District, Menger, Olden, Zweedijk, oktober 2005
BID's, draagvlak, vormgeving en voorwaarden voor toepassing, Regioplan, sept 2006
Parkmanagement en BID's, Menger, Olden, Real Estate 6-2006
Ondernemer investeert in zijn omgeving, Menger, ROM-magazine, 6-2006
Real Estate, Het heft in eigen hand, Bart van Ratingen, nov 2010
Lappendeken van investeringszones, R. van Melik en I. van Aalst, Geografie feb 2011
8 tips voor een betere BIZ-wet, BT Bedrijventerrein, Mannaart, Menger,2011 , VII, nr 5
BIZ-wet loopt ten einde, Experiment geslaagd, BT Bedrijventerrein, 2011, VII nr 6

Experimentenwet BIZ

Experimentenwet BIZ
Memorie van Toelichting Experimentenwet BIZ
Experimentenwet in werking treding

Monitoring oprichting BIZzen

Brief Minister EZ over monitoring 2010
Evaluatie Berenschot 2013
Monitoring 2010 Berenschot
Brief Minister EZ over monitoring 2009
Monitoring 2009 Berenschot
bijlage bij monitor 2009 BIZzen in oprichting

Hieronder treft u downloads aan voor BIZ-oprichtingsdocumenten uit de eerste fase, die in de meeste gevallen op het internet te vinden zijn. Opname houdt geen aanbeveling noch kwaliteits- oordeel in.

Statuten BIZ-stichting of -vereniging

VNG-modelstatuut BIZ-vereniging
Weert statuut BIZ-stichting
Den Haag Buurtschap Centrum statuut BIZ-vereniging
Zoeterwoude bedrijventerrein Grote Polder BIZ-vereniging

Oude BIZness-plannen

Oud Rijswijk
Buurtschap Centrum 2005 Den Haag
Begroting Hoogeveen 2010 -2014

Oude Uitvoeringsovereenkomsten BIZ

Model Den Haag
Weert
Rijswijk
Gijsbrecht e.o., Hilversum
Zoeterwoude bedrijventerrein Grote Polder
Weert

Oude heffingsverordeningen BIZ

VNG-modelverordening
Toelichting VNG-modelverordening
Model-heffingsverordening Den Haag
Verordening + raadsbesluit Hilversum
Zoeterwoude bedrijventerrein Grote Polder
Oud-Rijswijk
Bergen op Zoom
Utrecht Rijnsweerd

Oude draagvlakmeting reglementen

Hilversum
Den Haag
Rijswijk