Pieter Buisman Advies

Pieter Buisman is adviseur, project- en procesmanager voor ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing en de woningmarkt. Hij is een verbinder. Zijn drijfveer en kracht is activeren en verbinden van fysieke, economische en sociale waarden van gebieden en van mensen en partijen die daarbij betrokken zijn. Dat gaat over wonen, economie, zorg, onderwijs, energie, welzijn en financiering.

Logo Pieter Buisman Advies

Hij heeft een brede ervaring in de samenwerking met een grote diversiteit aan partijen, als gemeenten, woningcorporaties, instellingen voor zorg, welzijn en onderwijs, andere overheden, ontwikkelaars, bedrijfsleven, ondernemers, bewoners en belangen-organisaties.

‘Lokaliseren dankzij globaliseren’ is de invalshoek van zijn benadering: dankzij de grote schaal zijn er schaalvoordelen te halen uit verkleinen en kunnen geldstromen en rollen omdraaien. Hij ontwikkelt strategieën om samen met anderen het lokale vermogen te ontdekken en te activeren. ‘Gebiedsondernemen’ is voor hem het werkwoord dat aanzet tot activering van het vermogen van wijk, buurt, dorp, stad en regio.

Hij heeft een verfrissende kijk op de rol van de overheid, het bedrijfsleven, woningcorporaties, instellingen en lokale initiatieven en hoe deze zich tot elkaar verhouden en elkaar kunnen versterken. Ondernemerschap en een benadering vanuit geldstromen en lokaal vermogen bieden daartoe sleutels.

Pieter Buisman is mede-initiatiefnemer van Geldstromen door de Wijk en partner van BedrijvenInvesteringsZone.BIZ. Ga voor meer informatie en contact naar de website van Pieter Buisman Advies en LInkedIn