Heffingsmaatstaven BIZ

De wet is niet al te duidelijk over wat qua heffingen toegestaan is. Hieronder volgt een schema, gebaseerd op de modelverordening van de VNG, waarin alle mogelijkheden van BIZ-heffingen uiteengezet zijn: