CLOK – lokaal krachtig ondernemen

Stichting CLOK staat voor lokaal krachtig ondernemen. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan een duurzame regionale en lokale economie. En daarmee aan meer lokale welvaart en welzijn.

Logo Stichting CLOK

Krachtige lokale samenwerking

Een krachtige lokale samenwerking bepaalt het succes van een optimaal vestigingsklimaat. Daarvoor zijn drie partijen verantwoordelijk: de gemeente, besturen van werklocaties en managers van werklocaties. Het doel van Stichting CLOK is om deze partijen door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en de samenwerking tussen deze partijen op een hoger professioneel niveau te brengen.

Krachtig landelijk netwerk

CLOK onderhoudt een netwerk van sleutelpersonen voor de lokale economie: ondernemers en bestuurders van ondernemersfondsen, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties, centrum- en parkmanagers van winkelgebieden en bedrijventerreinen, en medewerkers economische zaken. Voor hen organiseert CLOK bijeenkomsten en leergangen om de onderlinge relaties te versterken en de kennis en kunde te vergroten.

Krachtig lokaal maatwerk

Bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen) zijn bij uitstek een voorbeeld van lokaal krachtig ondernemen. CLOK ondersteunt en begeleidt op maat BIZ-zen en andere ondernemersfondsen bij de oprichting, uitvoering en voortzetting. Daarvoor heeft CLOK diverse toolkits beschikbaar. Met een platform van voorzitters van ondernemersfondsen, waaronder bedrijveninvesteringszones, faciliteert CLOK de onderlinge kennisuitwisseling en -ontwikkeling.

CLOK is sinds 1 januari 2020 partner van BedrijvenInvesteringsZone.BIZ. Ga voor meer informatie en contact naar de website van CLOK