CLOK – lokaal krachtig ondernemen

Stichting CLOK draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. Samen met ondernemers en overheid werkt CLOK aan meer lokale welvaart en welzijn.

Logo Stichting CLOK

Op lokaal niveau zijn er drie partijen die verantwoordelijk zijn voor een optimaal vestigingsklimaat: de gemeente, besturen van werklocaties en managers van werklocaties. Het succes of falen van een optimaal vestigingsklimaat hangt sterk af van de samenwerking tussen deze partijen. Het doel van Stichting CLOK is om deze partijen door kennis, vaardigheden en informatie te versterken en de samenwerking tussen deze partijen op een hoger professioneel niveau te brengen.

CLOK onderhoudt een netwerk van sleutelpersonen voor de lokale economie: ondernemers en bestuurders van ondernemersfondsen, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties, centrum- en parkmanagers van winkelgebieden en bedrijventerreinen, en medewerkers economische zaken. CLOK organiseert voor hen bijeenkomsten en leergangen om de onderlinge relaties te versterken en de kennis en kunde te vergroten.

CLOK ondersteunt en begeleidt ondernemersfondsen, waaronder bedrijveninvesteringszones, bij de oprichting, uitvoering en voortzetting. CLOK heeft hiervoor diverse toolkit beschikbaar. CLOK heeft een platform van voorzitters van ondernemersfondsen, waaronder bedrijveninvesteringszones, voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling en het onderhouden externe relaties.

CLOK is sinds 1 januari 2020 partner van BedrijvenInvesteringsZone.BIZ. Ga voor meer informatie en contact naar de website van CLOK