Gemeentelijke procedure

Het wettelijk vastgestelde gemeentelijk proces om tot een BIZ te komen is gecompliceerd. Dat heeft te maken met het feit dat een BIZ-heffing alleen via een publieke procedure aan alle ondernemers in een gebied is op te leggen. Daarvoor moeten de nodige waarborgen worden geschapen.

Een overzicht van de procedure staat in het volgende schema. Voor het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst verplicht de wet de BIZ-initiatiefnemers een vereniging of stichting op te richten. In het onderstaand schema is overigens een proefpeiling aan de wettelijke procedure toegevoegd om de steun te bepalen onder de gebruikers/eigenaren voor de voorgestelde BIZ, zodat de gemeente geen onnodige vervolgprocedures hoeft uit te voeren:

Meerderheidseisen aan de draagvlakmeting

De volgende eisen worden door de wet gesteld aan de benodigde meerderheid in een draagvlakmeting. Daarbij kunnen drie varianten worden onderscheiden naar deelnemers aan de BIZ:

1. Alleen eigenaren
2. Alleen gebruikers
3. Gebruikers/eigenaren samen (let op de extra check van tenminste 50% voorstemmers bij beide categorie├źn)