Gemeentelijke procedure

De wettelijk vastgestelde gemeentelijke procedure om tot een BIZ te komen is ingewikkeld en vraagt de nodige zorgvuldigheid. Dat heeft te maken met het feit dat een BIZ-heffing alleen via een publieke procedure aan alle ondernemers in een gebied is op te leggen. Daarvoor moeten de nodige waarborgen worden geschapen.

Een overzicht van de procedure staat in het volgende schema. Voor het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst verplicht de wet de BIZ-initiatiefnemers een vereniging of stichting op te richten. In het onderstaand schema is overigens een proefpeiling aan de wettelijke procedure toegevoegd om de steun te bepalen onder de gebruikers/eigenaren voor de voorgestelde BIZ, zodat de gemeente geen onnodige vervolgprocedures hoeft uit te voeren:

De tekst van de BIZ-wet en modellen en voorbeelden van de op te stellen documenten zijn te vinden onder Downloads.

Meerderheidseisen aan de draagvlakmeting

De volgende eisen worden door de wet gesteld aan de benodigde meerderheid in een draagvlakmeting. Daarbij kunnen drie varianten worden onderscheiden naar deelnemers aan de BIZ:

1. Alleen eigenaren
2. Alleen gebruikers
3. Gebruikers/eigenaren samen (let op de extra check van tenminste 50% voorstemmers bij beide categorie├źn)