Over ons

BedrijvenInvesteringsZone.BIZ is een informatieplatform over de bedrijveninformatiezone, kortweg BIZ genoemd. BedijvenInvesteringsZone.BIZ heeft als doel zo veel mogelijk informatie over de BIZ als instrument en de BIZ als samenwerkingsorganisatie toegankelijk te maken en te houden. BedrijvenInvesteringsZone.BIZ beheert daartoe deze website.

BedrijvenInvesteringsZone.BIZ levert in samenwerking met partnerorganisaties tevens advies en diensten aan bij BIZ-zen betrokken partijen, als ondernemers, ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren, gemeenten. Advies en diensten kunnen bestaan uit onderzoek, procesbegeleiding, werksessies, trainingen en seminars.

Geldstromen door de Wijk

BedrijvenInvesteringsZone.BIZ is een initiatief van Geldstromen door de Wijk. In een BIZ investeren ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit en economische kracht van hun gebied. Dat doen ze met eigen geld en inzet. Iedereen heeft er baat bij en iedereen doet mee. Een BIZ weet met ondernemerskracht meer rendement te halen uit het eigen vermogen van het gebied en de samenwerkende deelnemers.

Logo Geldstromen door de Wijk

Die insteek past helemaal bij het gedachtegoed en de doelen van Geldstromen door de Wijk: door ondernemerschap en samenwerking meer waarde creëren voor de wijk uit lokaal vermogen en de geldstromen door de wijk. BIZ-zen kunnen bijdragen aan de sociaaleconomische versterking van wijken. Bovendien bieden ze een inspirerend voorbeeld voor ondernemende wijkinitiatieven.

Voortbouwen

BedrijvenInvesteringsZone.BIZ bouwt voort op de website van Joost Menger. Joost Menger is voor de BIZ in Nederland een wegbereider en stimulator van het eerste uur. De ervaring en informatie die hij in de loop der jaren met BIZ-zen heeft opgebouwd, heeft hij via zijn website steeds met iedereen gedeeld. Toen bleek dat Joost Menger zijn activiteiten wilde gaan beëindigen en zijn website te koop aanbood, is Geldstromen door de Wijk daarover met hem in gesprek gegaan. 

Geldstromen door de Wijk wil vanuit de eigen praktijk en kernwaarden het informatieplatform BIZ verder ontwikkelen. Dat doen we in samenhang met de kennisdeling en activiteiten die we op andere deelterreinen van de wijkeconomie ontplooien. Geldstromen door de Wijk wil daarom de informatie die Joost Menger op zijn website openbaar beschikbaar stelde, verder uitbreiden en voor iedereen beschikbaar en toegankelijk houden.

Doorbouwen en uitbouwen

Geldstromen door de Wijk heeft de website in een nieuw jasje gestoken. Waar nodig zijn informatie en documenten geactualiseerd. De naam is simpel gehouden: BedrijvenInvesteringsZone.BIZ. Dat is meteen de domeinnaam. Onder die naam is er een eigen pagina op LinkedIn en op Facebook. Ook op  Twitter is BedrijvenInvesteriingsZone.BIZ aanwezig en actief. Ondertussen zijn op de website de meer dan 340 actieve BIZ-zen in beeld gebracht, met naam en toenaam, aard en ligging. 

BedrijvenInvesteringsZone.BIZ wil het aandachts- en werkveld verder uitbreiden met andere vormen van lokale samenwerking en gezamenlijke investering, zoals gemeentebrede ondernemersfondsen. Waar interessant en voor de goede zaak werkt BedrijvenInvesterimngsZone.BIZ samen met partners. Met de gezamenlijke kennis en kunde van BedrijvenInvesteringsZone.BIZ, Geldstromen door de Wijk, initiatiefnemers Labyrinth Onderzoek en Advies en Pieter Buisman Advies, en onze partners kunnen we bruggen slaan tussen ondernemers en bewoners. Dat alles steeds met het oog op de sociaaleconomische versterking van de lokale gemeenschap.

Logo BedrijvenInvesteringsZone.BIZ