1e BIZ in Alphen

De eerste Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Alphen is een feit. Stichting Verenigde Ondernemingen Centrum Alphen (VOC), die de BIZ gaat uivoeren, heeft dat gisteren bekend gemaakt. Een ruime meerderheid van de winkeliers heeft voor gestemd. Doel van de BIZ is dat winkeliers in Alphen gezamenlijk bijdragen aan promotie van en activiteiten in het winkelgebied....

Hengelo 1 BIZ

HENGELO De Hengelose binnenstad krijgt de status van ‘Bedrijven Investeringszone.’ Dat betekent dat alle ondernemers vanaf 1 januari gaan meebetalen aan gezamenlijke promotie en evenementen. Woensdagavond, na het tellen der stemmen door de notaris, bleek een meerderheid van de binnenstadsondernemers voor het instellen van zo’n ‘BI-zone’ te zijn. Elke ondernemer betaalt voortaan mee aan...

In Beilen ook BIZ

De Beiler bruistax gaat door. Bij de raadsvergadering werd gisteravond bekendgemaakt dat driiekwart van de Beiler ondernemers had gereageerd op de gemeentelijke peiling en tachtig procent daarvan ging akkoord. Het betekent dat de gemeente volgend jaar de BIZ-heffing (bedrijven InvesteringsZone) invoert waardoor een groep van ongeveer 100 ondernemers in en rond het centrum van...

Bolsward: 2 BIZzen

De ondernemersverenigingen in Bolsward hebben te kennen gegeven met ingang van 2011 zogenaamde BI-zones in te willen voeren in Bolsward, als opvolger van het bestaande Bolswarder Ondernemers Fonds. Continuering van de huidige financieringsmethodiek middels de onroe­rende zaakbelastingen van het BOF is na de gemeentelijke herindeling met ingang van 2011 niet meer mogelijk. Invoering van...

Weer BIZ in Den Haag

Belgisch Park richt Bedrijven Investeringszone op Er wordt een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in de Gentsestraat en Stevinstraat in het Belgisch Park in Scheveninen opgericht. Dat is de uitkomst van een stemming onder de ondernemers: 82 procent van hen bracht een stem uit, 75 procent stemde vóór. Daarmee komt het aantal Bedrijven Investeringszones in Den...

5 BIZzen afgestemd in Soest

BIZzen in Soest gaan niet door De resultaten van de draagvlakmeting die onder de ondernemers in de 5 Bedrijven Investeringszones (BIZ) (Soestdijkse Grachten, Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid, Koninginnelaan en Rademakerstraat) is gehouden, zijn bekend. Hieruit blijkt dat geen van de 5 BI-zones hebben voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de draagvlakmeting. Dit betekent...

Verlenging oprichtingstermijn

Het Ministerie EZ denkt over een verlenging van de termijn voor de oprichting van 1-5-2011 naar 1-5-2012. Ook de werkgevers stellen zich op dat standpunt (zie onderstaande brief aan de Minister van EZ). Het kan ook bijna niet anders want er zijn zeker 150 BIZ-gebieden in aantocht, waarvan over pas zo’n 50 een bealissing...

4 Haagse bedrijveninvesteringszones

Den Haag doet het weer: 4 uit 4!   Op dinsdag 30 november is door wethouder Kool bekend gemaakt, dat alle vier de draagvlakmetingen voor een bedrijveninvesteringszone positief zijn geëindigd.   Dat betekent dat de bedrijveninvesteringszones in de winkel/horeca-gebieden Paul Krugerlaan (86% voor), Paleis Noordeinde (88%), Theresiastraat (88%) en Hofkwartier (75%) per 1-1-2011 met...

4 BIZzen in Rotterdam

Eindstand draagvlakmeting BIZ 2011 Bij vier van de veertien intiatiefnemende ondernemersverenigingen is uit de stemronde gebleken dat er genoeg draagvlak is voor een BIZ. Het gaat om de winkelstraten Lusthofstraat, Nieuwe Binnenweg, Van Oldebarneveldstraat en Witte de Withstraat. De uitslag is gebaseerd op de volgende voorwaarden: tenminste 50% van de bijdrageplichtige ondernemers moet gestemd hebben; van de uitgebrachte...

Binnenstad Venlo weer niet

Een te kleine meerderheid heeft tijdens de tweede draagvlakmeting vóór een BedrijvenInvesteringsZone in de Venlose binnenstad gestemd. Met 65,42% voorstemmers werd de benodigde 66,66% net niet gehaald. Aan de andere voorwaarden is wel voldaan met een opkomstpercentage van 65% en het aandeel in de WOZ-waarde van 67,3%. Dat wijst er op dat het grootwinkelbedrijf wat minder heeft...