Bolsward: 2 BIZzen

De ondernemersverenigingen in Bolsward hebben te kennen gegeven met ingang van 2011 zogenaamde BI-zones in te willen voeren in Bolsward, als opvolger van het bestaande Bolswarder Ondernemers Fonds. Continuering van de huidige financieringsmethodiek middels de onroe­rende zaakbelastingen van het BOF is na de gemeentelijke herindeling met ingang van 2011 niet meer mogelijk.
Invoering van deze zones is mogelijk op basis van de Experimentenwet BI-zones. De gemeenteraad van Bolsward heeft hierover de nodige besluiten genomen, zodat met ingang van 2011 er in Bolsward twee BI-zones zijn, te weten voor de binnenstad en voor de bedrijventerreinen. Op deze wijze kunnen de activiteiten van het huidige Bolswarder Ondernemers Fonds ook na de gemeentelijk herindeling worden voortgezet. Nadat de gemeenteraad de nodige be­sluiten had genomen was het nog noodzakelijk dat onder de potentiële bijdrageplichtigen een draagvlakmeting werd uitgevoerd. Deze meting heeft inmiddels plaatsgevon­den en heeft aangetoond dat de invoering van de BI-zone bedrijventerreinen voldoet aan de in wet gestelde voor­waarden. De BI-zones kunnen dus worden ingevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>