Nieuwe BIZ-wet is in parlement aangenomen!

Met alleen de PVV tegen is ook in de Eerste Kamer het wetsontwerp aangenomen.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Experimentenwet:
– in de nieuwe wet kunnen de vastgoedeigenaren meedoen in een BIZ. Dat kan naast of in plaats van de gebruikers van de niet-woningen.
– als zowel gebruikers als eigenaren mee doen is er slechts een meerderheid van meer dan 50% nodig in beide groepen apart. (bij de gebruikelijke opkomst van tenminste 50%)
– de eis van mede-publiekbelang aan de activiteiten is vervangen door de eis dat er sprake moet zijn van een bijdrage aan de economische ontwikkeling. Dat geeft ruimte voor evenementen, kerstverlichting e.d., waarover nu rechtzaken lopen.
– internetactiviteiten worden expliciet toegestaan
– de “service level agreement” oftewel basisdienstenovereenkomst, waarin de inspanningen waartoe de gemeente zich verplicht, worden vastgelegd.
– er komt een inzagerecht voor alle bijdrageplichtigen in de boekhouding van de BIZ
De nieuwe BIZ-wet zal uiterlijk per 1-1-2015 in gaan. Bestaande verordeningen voor lopende BIZzen blijven geldig. Nieuwe BIZzen en verlengingen van aflopende BIZzen vallen onder de nieuwe BIZ-wet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>