Zeewolde BIZ

Na een intensieve voorbereiding en met behulp van de slogan ‘meer BIZ-ness in Zeewolde centrum’ heeft de initiatiefgroep vanuit de ondernemers een mooi succes geboekt met de positieve uitslag van de stemming. Nadat eind november de gemeenteraad unaniem akkoord was gegaan met de BIZ verordening was nu het woord aan alle ondernemers gevestigd in het centrumgebied, om zich uit te spreken. De sfeer op de druk bezochte laatste informatiebijeenkomst in november was heel positief, maar de officiële stemming moest uitsluitsel geven.

Een duidelijke meerderheid van de ondernemers heeft daadwerkelijk een stem uitgebracht. De stemverhouding bleek vervolgens verrassend positief. Een zeer ruime meerderheid van 80% heeft voor de instelling van de BIZ-zone gestemd.

Felicitaties van de wethouder
Wethouder Hendrik de Vries: ‘de stemmingsuitslag voldoet aan alle drie criteria die de wet stelt aan de instelling van een Bedrijfs Investerings Zone. De verordening zal dan ook met ingang van 1 januari 2011 van kracht worden. Ik feliciteer de ondernemers van harte met het resultaat van hun initiatief en ben blij dat we er als gemeente een concrete bijdrage aan leveren’.

Mooi kerstcadeau
Onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Wim van den Noort vindt dat de centrumondernemers zichzelf en ‘hun centrum’ een mooi kerstcadeau hebben gegeven. ‘Uit de stemmingsuitslag blijkt dat de ondernemers echt van zins zijn om krachtig samen te werken om mede daardoor het centrum tot een aantrekkelijk winkelgebied voor de consument te maken. Dat kunnen ze vanaf 1 januari niet alleen vanuit de nieuwe vereniging voor centrumondernemers gaan doen, maar ze beschikken straks ook over een ondernemersfonds met veel meer financiële middelen voor promotionele activiteiten dan tot nu toe. Dat is pure winst. Er kan echt een nieuwe start gemaakt worden met centrumpromotie en daar is de centrumontwikkeling hard aan toe’.

Tot nu toe betaalden alleen de leden van de ondernemersvereniging mee voor de promotieactiviteiten, vanaf nu zullen alle centrumondernemers meebetalen. Het oprichtingsbestuur van de nieuwe vereniging kan nu aan de slag om uitvoering te geven aan de opgestelde plannen voor 2011.

Uitslag in cijfers
Het aantal verzonden stembiljetten bedroeg 130, daarvan reageerden 82 ondernemers. 3 Stembiljetten waren ongeldig. Het aantal vóórstemmers was 63, met een vertegenwoordigende WOZ waarde van € 22.961.000 en het aantal tegenstemmers was 16, met een vertegenwoordigende WOZ waarde van  € 6.367.000.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>