Goederede 2x BIZ

Binnenkort zijn inbraken en overlast van criminaliteit op bedrijventerreinen Havens van Stellendam (binnen) en Korteweg verleden tijd. Met ingang van 1 januari 2011 zal de Bedrijven InvesteringsZone, waarin beveiliging is opgenomen, op deze terreinen worden ingevoerd. De twee bedrijventerreinen in Stellendam zijn één van de eerste in Nederland waar de BIZ wordt ingevoerd.

Eind november heeft de gemeente Goedereede een draagvlakmeting uitgevoerd en de ondernemers gevraagd hun stem uit te brengen. Afgelopen vrijdag heeft notaris L. de Kooning de telling van de draagvlakmeting verricht. Een ruime meerderheid van de respondenten heeft vóór invoering van de BIZ gestemd. Het bestuur van Ondernemersvereniging Goedereede is uitermate blij met dit resultaat. Vanaf medio 2009 is er door het bestuur veel tijd en energie gestoken in dit project. In samenwerking met de gemeente Goedereede en de Kamer van Koophandel is op zorgvuldige wijze het gehele project stap voor stap doorlopen. De betrokken ondernemers werden tijdens het proces frequent geïnformeerd over de BIZ plannen. Op een door Ondernemersvereniging Goedereede georganiseerde bijeenkomst op 11 november 2010 zijn de plannen uiteengezet en werden vragen van  ondernemers beantwoord.

In de BIZ zal de beveiliging van genoemde bedrijventerreinen en parkmanagement worden opgenomen. De gemeente Goedereede subsidieert de beveiliging met een bedrag van 50.000 euro. Voor de uitvoering van de BIZ is de Stichting Beveiliging Bedrijven Stellendam opgericht. De BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers, gevestigd in het BIZ gebied, meebetalen. De BIZ bijdrage is een heffing op de WOZ. Deze WOZ heffing, wordt aan de stichting ter beschikking gesteld voor uitvoering van de BIZ, zoals in de verordening en uitvoeringsovereenkomst is opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>