BIZ-zen doorstaan corona met glans

Nu meer dan 340 BIZ-zen actief

Het aantal bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen) neemt steeds verder toe. De teller staat nu op 347. Sommige BIZ-zen omvatten meer gebieden. Het aantal gebieden met een BIZ komt daardoor op 374. De afgelopen twee jaar zette corona bedrijven door lockdowns en andere beperkende maatregelen zwaar onder druk. Dus ook de BIZ-zen. Vooral voor BIZ-zen die in die twee jaar moesten verlengen werd het spannend. Ook de initiatieven voor nieuwe BIZ-zen kwamen ineens in een ander perspectief te staan. Ondernemers hadden wel wat anders aan hun hoofd. Velen zaten in de overlevingsstand. Stoppen met de BIZ is dan gauw de primaire reactie. Maar dat is in de meeste gevallen niet gebeurd.

BIZ blijkt krachtig middel, ook bij tegenslag

Tijdens corona bleek de BIZ juist een krachtig middel om gezamenlijk de tegenslagen het hoofd te bieden. Die saamhorigheid en samenwerking was er niet alleen onderling tussen de deelnemende ondernemers en vastgoedeigenaren in de BIZ, maar ook met de gemeenten. Om de lasten voor de deelnemers te verlichten werd de inning van de BIZ-heffingen uitgesteld of zelfs afgesteld. Dat gebeurde ook met andere heffingen zoals voor precario. Subsidies werden (voor een deel) wel uitgekeerd of er werd door de gemeente op andere wijze financiƫle ondersteuning aan ondernemers en BIZ-zen gegeven. Enkele provincies deden daarvoor ook een duit in het zakje. Met vastgoedeigenaren werden afspraken gemaakt de huren tijdelijk te verlagen of de huurinning uit te stellen.

Maar het belangrijkste was waarschijnlijk wel de onderlinge solidariteit en de creativiteit. Die leverden nieuwe acties en initiatieven op als websites, online-verkoop, inrichtingsmaatregelen en bezorgdiensten. De BIZ kon in de coronacrisis op vele manieren helpen.

BIZ-zen zijn doorzetters

Van de BIZ-zen die vanwege de afloop van de instellingstermijn in 2021 en 2022 moesten verlengen, is dan ook 90% voortgezet. De voorbereidingen en procedures daarvoor vergden wel meer tijd en inzet. Dat gold ook voor de oprichting van nieuwe BIZ-zen. Vaststelling van verordeningen en draagvlakmetingen werden, soms meer malen, uitgesteld. Veel BIZ-zen traden daardoor in werking met terugwerkende kracht. Sommige BIZ-zen moesten de voortzetting of instelling met een of zelfs twee jaar uitstellen. Maar van uitstel kwam geen afstel, al waren in een enkel geval meer pogingen nodig om het vereiste draagvlak te verkrijgen.

Ondanks alle tegenslagen door corona werden in 2021 dan toch 60 bestaande BIZ-zen verlengd en 20 nieuwe BIZ-zen gestart. Waar verlenging niet op tijd lukte, lukte dat wel het jaar daarop. Het jaar 2022 laat dan ook een duidelijk inhaaleffect zien met – tot nu toe – 80 verlengde en opnieuw gestarte BIZ-zen en 31 nieuw opgerichte BIZ-zen. Afvallers waren er ook. Voor 29 BIZ-zen viel in 2021 en 2022 het doek door aflopen van de wettelijke termijn en het ontbreken van initiatief of voldoende draagvlak voor verlenging. In een enkel geval werd de BIZ vroegtijdig beĆ«indigd. Een tiental nieuwe BIZ-zen kreeg onvoldoende draagvlak. Voor ondernemers en initiatiefnemers geen reden om bij de pakken neer te zitten: nieuwe pogingen om de BIZ alsnog te starten of door te starten zijn al aangekondigd. De afgelopen twee jaar hebben laten zien dat die inspanningen succes hebben. Volhouden en doorzetten dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>