Coronacrisis: hoe de BIZ kan helpen

De coronacrisis grijpt diep in op de samenleving, bedrijven en ondernemingen. Samenwerking en onderlinge steun is belangrijker dan ooit. BIZ-zen zijn er door en voor ondernemers. Hoe kan de BIZ helpen om door de coronacrisis heen te komen?

Allereerst willen we alle ondernemers die door de coronacrisis worden getroffen (en welke ondernemer wordt dat niet?) een hart onder de riem steken. De impact zal van onderneming tot onderneming verschillen. De een moet gedwongen zijn activiteiten staken, de ander juist meer werk verzetten. Aandacht en inzet zal allereerst naar de eigen onderneming gaan. De rijksoverheid biedt ondernemers een pakket aan ondersteuningsmaatregelen. Daarboven is onderlinge steun en lokale solidariteit belangrijker dan ooit. Dat is de kern van de BIZ. De BIZ moet dus ook kunnen bijdragen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Wat en hoe zal per gebied verschillen. Hieronder tips, suggesties en voorbeelden.

Gezondheid en veiligheid voor alles

De gezondheid en veiligheid van allen staat in deze coronacrisis uiteraard voorop: van personeel, klanten en transporteurs.

1,5 meter afstand

De opvolging en handhaving van de 1,5-meter-afstand-regel in de bedrijfsgebouwen en winkels, maar ook in het openbare gebied, is cruciaal. De BIZ kan zorgen voor:

 • Posters en flyers
 • Informatieschermen, lichtkranten (tijdelijk en permanent)
 • Gidslijnen, afbakeningen, looproutes
 • Gastheren – en vrouwen, verkeersregelaars, crowdmanagers
 • Ludieke acties als voorlichters in een hoepelrok of met lange armen
Sanitaire voorzieningen

Voor het eigen personeel zijn die uiteraard aanwezig. Transporteurs – de werkers zonder vaste verblijfplaats – zijn echter aangewezen op de mogelijkheden onderweg. Die zijn er steeds minder. De BIZ kan zorgen voor:

 • (Afspraken over) een centrale sanitaire voorziening voor transporteurs en bezorgers die extra wordt schoongehouden
Veiligheid

Een deel van de bedrijven is gesloten. Openingstijden worden beperkt. Er zijn minder mensen op straat. De coronacrisis brengt zo de fysieke veiligheid in geding. Van de andere kant nemen online-activiteiten juist toe (mailings, videobesprekingen, websites). Ook daar zoeken criminelen hun kans. De BIZ kan zorgen voor:

 • Intensivering van bewaking en surveillance
 • Informatie en trainingen over digitale veiligheid

Onderlinge dienstverlening en werkgelegenheid

De coronacrisis zet de werkgelegenheid zwaar onder druk, ondanks de maatregelen van de rijksoverheid om ontslagen te voorkomen. Er zijn echter ook bedrijven die handen tekort komen. Daarnaast ontstaan nieuwe diensten en nieuwe werkgelegenheid. Het ene bedrijf heeft te veel personeel, het andere kampt juist met tekorten. De BIZ kan zorgen voor:

 • Een platform voor het uitwisselen en uitlenen van personeel
 • Het opzetten van een gezamenlijke bezorgdienst, of het gezamenlijk gebruik van een bestaande bezorgdienst
 • De gezamenlijke aanschaf en installatie van afschermende voorzieningen, zoals bij kassa’s en informatiebalies

Lastenverlichting en kostenvermindering

Cash flows van elke onderneming dienen zo goed en zo kwaad als het kan in balans te blijven, ook bij de BIZ zelf. Naast de maatregelen van de rijksoverheid en de faciliteiten van banken kan ook de gemeente en de BIZ zelf bijdragen aan de (tijdelijke) lastenverlichting en kostenvermindering.

Lastenverlichting door de gemeente

Een aantal gemeenten heeft daartoe al besloten. Waar nog niet, kunnen de BIZ-zen lokale ondernemersorganisaties bij de gemeente aandringen op:

 • Uitstel en beperking van gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de OZB, riool- en afvalstoffenheffing, precariobelasting, toeristenbelasting, terrasgelden, reclamebelasting en ook de BIZ-heffing
 • Uitbetaling / niet terugvorderen van voorbereidingssubsidies van door de coronacrisis afgelaste evenementen
 • Handhaving van de uitkering van voorschotten op de BIZ-subsidie
MEER INFORMATIE EN VOORBEELDEN
Kostenvermindering door de BIZ

Bij vele BIZ-zen heeft de coronacrisis radicaal een streep gehaald door het activiteitenplan en de begroting van 2020. Reden genoeg om activiteitenplan en begroting kritisch door te lopen op mogelijke bezuinigingen. Ook om budgetruimte te scheppen voor zaken die nu wel moeten gebeuren.

 • Ga kritisch na waar de BIZ haar uitgaven kan beperken. Denk bijvoorbeeld aan: afgelasting van evenementen en promotie-activiteiten, verlaging intensiteit schoonhouden ten gevolge van minder publiek
Lastenverlichting door eigenaren

Ook vastgoedeigenaren kunnen aan de lastenverlichting bijdragen. De rijksoverheid voert de druk op om hierover tot landelijke afspraken te komen. Koepelorganisaties van verhuurders en huurders hebben een oproep gedaan om tot maatwerkafspraken te komen over bijstelling van de huur en hebben daartoe een steunakkoord opgesteld. Zie hieronder onder ‘MEER INFORMATIE’. Lokaal kunnen met name in een eigenaren- of gecombineerde gebruikers/eigenaren-BIZ verhuurders en huurders gezamenlijk afspraken maken over:

 • Uitstel of tijdelijke beperking van de huur

Communicatie en verbinding met de samenleving

In verwarrende tijden is goede voorlichting essentieel, zowel over praktische zaken als over nieuwe initiatieven en alternatieve dienstverlening. Ondanks alle beperkingen kan er een hoop juist wel en met een nieuw elan. De BIZ kan zorgen voor:

 • Actuele on- en offline informatie over openingstijden, bereikbaarheid, toegankelijkheid
 • Verbinding van initiatieven van individuele ondernemers
 • Verbinding tussen ondernemers en maatschappelijke initiatieven, als diensten voor ouderen en kwetsbaren, verstrekking van maaltijden
 • Een publiek online-platform om deze initiatieven en acties breed kenbaar te maken

Vrijheid van handelen in goed overleg

BIZ-zen hebben zich ook te houden aan wetten en (zelfopgestelde) regels. Flexibiliteit en een zekere vrijheid in handelen zijn noodzakelijk om de coronacrisis adequaat het hoofd te bieden. Dat vraagt in alle hectiek om goed en open overleg onderling en met de gemeente en bovenal vertrouwen en mandaat.

 • Geef het BIZ-bestuur vertrouwen en mandaat om snel en adequaat te handelen en af te wijken van activiteitenplan en begroting
 • Overleg en houdt intensief contact met elkaar en met de gemeente
 • Houd de rechtmatigheid en verantwoording in de gaten.

Uitstel procedure voor nieuwe termijn

Van een 70-tal BIZ-zen eindigt eind dit jaar de werkingstermijn. Deze BIZ-zen moeten de komende maanden aan de slag met de procedure voor een nieuwe termijn per 1-1-2021. Eigenlijk ondoenlijk door de beperkingen en de extra inspanningen als gevolg van de coronacrisis. Bovendien wordt de BIZ door de anderhalvemetereconomie voor nieuwe uitdagingen geplaatst die nu nog niet goed te overzien zijn. Kortom daarvoor is tijd nodig. Wij ondersteunen daarom het pleidooi van onze partner Stichting CLOK om de huidige werkingstermijn van deze BIZ-zen wettelijk met een jaar te verlengen. Daarmee wordt uitstel verkregen voor het doorlopen van de verlengingsprocedure.

Nieuwe, andere en betere tijden

Aan elke crisis, ook de coronacrisis, komt een keer een eind. De wereld ziet er dan anders uit. Voor een belangrijk deel hebben we daarop met z’n allen invloed. De tijd is er wellicht nog niet naar, maar er komt een moment om na te denken over hoe het na de coronacrisis met de economie, de zaken en de BIZ verder gaat. Ondertussen is het zaak in te spelen op een langdurige overgangsperiode die beheerst wordt door de 1,5-meter-economie.

 • Bereid een moment voor om lessen te trekken uit de coronacrisis
 • Houd rekening met een langdurige overgangsperiode
 • Richt activiteiten in op de 1,5-meter-economie
 • Pas BIZ-plannen en afspraken met de gemeente daarop zonodig aan

Nog meer tips, suggesties of voorbeelden?

Kijk op de websites van de rijksoverheid, de Kamer van Koophandel en uw gemeente. Ook onze partner Stichting CLOK denkt met u mee in tijden van corona.

Heeft u aanvullingen of andere tips, suggesties of voorbeelden, plaats dan een reactie onder dit bericht of reageer via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>