CLOK partner BedrijvenInvesteringsZone.BIZ

Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie, dat is waar de Stichting CLOK voor staat. Een missie die goed aansluit op wat de initiatieven BedrijvenInvesteringsZone.BIZ  en Geldstromen door de Wijk beogen. Reden om nader te verkennen hoe deze organisaties elkaar kunnen versterken. Het resultaat is een partnerschap. Op 17 januari 2020 werden de handtekeningen gezet.

Ondertekening partnerovereenkomst Stichting CLOK en Geldstromen door de Wijk 17 januari 2020

CLOK ondersteunt ondernemers en gemeenten in de versterking van de lokale economie. Samenwerking is daarbij essentieel, zowel tussen ondernemers onderling, als tussen ondernemers en gemeente. CLOK biedt daarvoor een breed palet aan diensten aan, zoals leergangen en trainingen voor bestuurders, ondernemers, centrum- en parkmanagers en medewerkers van de gemeente. Onderwerpen betreffen praktische zaken: hoe de dingen aan te pakken, actuele ontwikkelingen in de economie en regelgeving en meer in de breedte kennisuitwisseling en samenwerking. Daarnaast organiseert CLOK evenementen, landelijk en regionaal, voor een breed of juist geselecteerd publiek over actuele thema’s. Ontmoeting en versterking van netwerken vormen een rode draad door alle activiteiten.

Praktische ondersteuning behoort eveneens tot het dienstenpakket. Dat kan gaan om personele inzet als interimoplossingen en procesondersteuning, kwaliteitsborging en handige hulpmiddelen. Zo biedt CLOK een toolkit voor de oprichting van ondernemersfondsen, maar kan ook daarbij de nodige procesondersteuning leveren. Tot de ondernemersfondsen behoren ook de bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen). Daarmee is de directe koppeling met BedrijvenInvesteringsZone.BIZ gemaakt.

Waar BedrijvenInvesteringsZone.BIZ zich met zijn website vooral toelegt op ontsluiting van voor BIZ-zen relevante informatie, vult CLOK dit aan met de praktische kant en het bredere perspectief van de lokale economie. Ondernemers, EZ-medewerkers en centrum- en parkmanagers vormen de primaire doelgroep. Dat zijn zij ook voor BedrijvenInvesteringsZone.BIZ, maar via Geldstromen door de Wijk wordt ook een breder netwerk en werkveld ontsloten rond de sociaaleconomische ontwikkeling van wijken, wijkondernemers, wijkbewoners en andere partijen die in en voor de wijken actief zijn. Ook de grondleggers van Geldstromen door de Wijk, Labyrinth Onderzoek en Advies en Pieter Buisman Advies, dragen bij aan de verbreding en verdieping van de expertise, het netwerk en het werkveld.

Geldstromen door die Wijk staat voor meer rendement uit lokale geldstromen en lokaal vermogen. Ondernemerschap en samenwerking zijn daarvoor onontbeerlijk. In het verlengde daarvan past de eerdere overname van de website BedrijvenInvesteringsZone.BIZ en nu de samenwerking met CLOK.

Logo's BedrijveninvesteringszoneingsZone.BIZ en Stichting CLOK

Deze samenwerking dateert overigens al van langer geleden. De voorzitter van CLOK, Herman Timmermans, leverde een bijdrage aan een van de Ontdekkingssessies van Geldstromen door de Wijk over ‘gebiedsondernemen’, een begrip dat in de samenwerking ongetwijfeld vaker naar voren gaat komen. Ook verzorgde hij werksessies op het Geldstromen door de Wijk Festijn. In 2016 over ‘Activeren van lokaal vermogen’ en in 2017 over ‘Ondernemersfondsen, vliegwiel voor de wijkeconomie’. Eerder zaten we met elkaar om de keukentafel over de BIZ, over hoe wijken en werkgebieden elkaar kunnen versterken in ondernemerskracht, werk en sociaal en economisch rendement.

Dit gesprek gaan we de komende tijd ongetwijfeld verder voeren, met elkaar en vooral met de spelers in het veld. Dat kan in de vorm van seminars, werksessies op locaties, publicaties en participatie in concrete acties en projecten in het veld. Met het partnerschap ligt een breed scala aan mogelijkheden in het verschiet om in samenwerking met lokale spelers de lokale economie te versterken en de maatschappelijke winst te vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>