Voortzetting 70 BIZ-zen door corona in gevaar

Steun het pleidooi voor uitstel van de verlengingsprocedure

Van een 70-tal bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen) eindigt dit jaar de wettelijke instellingstermijn. Deze BIZ-zen moeten de komende maanden aan de slag met de procedure om de BIZ in 2021 voort te zetten. Door de coronacrisis is dat eigenlijk ondoenlijk. Namens ondernemers, belangenorganisaties en overheden vraagt Stichting CLOK daarom om uitstel de verlengingsprocedure. Wij roepen op om dit pleidooi te ondersteunen.

De voortzetting van een BIZ vereist een procedure die veel inzet vraagt van de betrokken ondernemers en eigenaren. Ondernemers hebben daar nu even geen tijd voor. Velen van hen staan door de coronacrisis in de overlevingsstand. Hun zorg ligt vooral bij het voortbestaan van hun onderneming. Een goed onderling overleg over de voortzetting van de BIZ is door de coronamaatregelen niet te voeren. Bovendien wordt de BIZ door de anderhalvemetereconomie voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Die zijn nu nog niet goed te overzien.

Voor uitstel is een kleine wetswijziging nodig

Dit kan betekenen dat deze BIZ-zen eind dit jaar ophouden te bestaan, juist nu het erop aankomt het herstel gezamenlijk aan te pakken. BIZ-zen staan immers voor een veilig, aantrekkelijk en vitaal werkgebied. De coronacrisis maakt deze inzet van nog groter belang.

Met een jaar uitstel kunnen deze BIZ-zen zich in 2021 blijven inzetten voor de economische versterking van hun gebied. Ondernemers en eigenaren krijgen met dat jaar extra tijd en ruimte om de verlenging van hun BIZ goed voor te bereiden. Een kleine aanpassing van de BIZ-wet is daarvoor noodzakelijk. Deze wetswijziging moet het mogelijk maken om de instellingstermijn voor BIZ-zen die in 2020 aflopen met een jaar te verlengen.

Ondersteun het pleidooi

Onze partner Stichting CLOK heeft daartoe in samenwerking met diverse betrokken ondernemers, belangenorganisaties en overheden een pleidooi voorgelegd aan leden van de Tweede Kamer en aan het ministerie EZ. Het pleidooi is onderbouwd met een fiscaal-juridische notitie met concrete voorstellen voor de wetswijziging. Pleidooi en onderbouwing zijn te vinden op de website van CLOK.

Wij ondersteunen van harte dit pleidooi en roepen daartoe eenieder die dit aangaat op. Ondersteuning kan men kenbaar maken via de website van CLOK.

BNedrijveninvesteringszone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>