5 BIZzen afgestemd in Soest

BIZzen in Soest gaan niet door

De resultaten van de draagvlakmeting die onder de ondernemers in de 5 Bedrijven Investeringszones (BIZ) (Soestdijkse Grachten, Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid, Koninginnelaan en Rademakerstraat) is gehouden, zijn bekend. Hieruit blijkt dat geen van de 5 BI-zones hebben voldaan aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de draagvlakmeting. Dit betekent dat per 1 januari 2011 in Soest geen BI-zones komen.

Met de BIZ kunnen ondernemers het initiatief nemen voor het invoeren van een extra heffing door de gemeente, de zogenaamde BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze BIZ-bijdrage wordt als subsidie overgedragen aan de Vereniging of de Stichting BIZ, waaruit de kosten van projecten worden betaald. Het is dus een instrument vóór en dóór ondernemers, waarvan de ondernemers ook zelf de kosten dragen.

De besturen van het bedrijventerrein en verschillende winkelgebieden in Soest hebben een verzoek, om te komen tot een BIZ, dit najaar ingediend bij de gemeente. Soest heeft hier haar medewerking aan verleend en heeft namens de ondernemers de gemeenteraad gevraagd hiervoor een nieuwe, zogenaamde BIZ-verordening vast te stellen.

Na besluitvorming door de gemeenteraad konden ondernemers in de betreffende gebieden via een stembiljet aangeven of zij voor of tegen de invoering van een BIZ in hun gebied waren. Uit het proces-verbaal dat de notaris naar aanleiding van de uitslag heeft opgesteld, is gebleken dat in de meeste gebieden wel de vereiste 50% van de stemformulieren is ingeleverd. Alleen stemde niet de vereiste 2/3-de meerderheid alsmede een meerderheid in WOZ-waarde vóór invoering van de BIZ.

De besturen van bedrijventerrein De Soestdijkse Grachten, van Winkelpromenade Soestdijk, Winkelcentrum Soest Zuid, Winkelkring Koninginnelaan en Winkeliersvereniging Rademakerstraat hebben het initiatief genomen om voor hun gebied te komen tot een BIZ. Genoemde bedrijven- en winkelkringen alsmede de gemeente Soest betreuren deze uitkomst dan ook ten zeerste.

Wethouder Yvonne Kemmerling: “Omdat de besturen zelf enthousiast waren over de invoering van de BIZ, werd verwacht dat ook onder de ondernemers een breed draagvlak zou zijn. De meting heeft echter aangetoond dat dat voor nu niet het geval is. Dit moeten we uiteraard respecteren, kennelijk is Soest er nog niet aan toe. Maar ik vind het wel erg jammer, zeker gezien de vele tijd die BMO hier in heeft gestoken.”

De gemeente zal samen met genoemde besturen overleggen welke koers nu gevaren gaat worden om toch acceptabele en voor alle ondernemers interessante gebieden te blijven.

Informatie: A. Weijman, Afdeling Bedrijfsvoering, Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest,

Telefoonnummer 06-46237414, fax (035) 6093689, internet www.soest.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>