Geen activiteitenplan, dan geen BIZ-aanslag

De BIZ-stichting had in strijd met de uitvoeringsovereenkomst voor het eerste jaar van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) geen activiteitenplan opgesteld. Op grond hiervan oordeelde de rechtbank dat er voor de heffing van de BIZ-bijdragen voor dat jaar geen wettelijke grondslag bestond. De rechtbank heeft de aan eisers opgelegde BIZ-aanslag voor dat jaar vernietigd. Een aantal...

10 jaar BIZ-zen, met succes!

Ruim 300 zijn er nu: BIZ-zen ofwel voluit: bedrijveninvesteringszones. Het begon tien jaar geleden met experimenteren. Vijf jaar later ging het voor het ‘echie’: op 1 januari 2015 trad de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ-wet) in werking. Sindsdien is het aantal BIZ-zen fors toegenomen. Daaruit blijkt dat de BIZ een belangrijk middel is geworden...

Verbetervoorstellen voor BIZ-wet

Download hier de Analyse en verbetervoorstellen voor de nieuwe BIZ-wet Het ontwerp voor een nieuwe BIZ-wet is in april 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. U treft in de download een korte samenvatting van de belangrijkstepositieve wijzigingen in de BIZ-wet aan en een reeks van onderwerpen, die nog steeds niet goed geregeld zijn: Wet...

Zeewolde BIZ

Na een intensieve voorbereiding en met behulp van de slogan ‘meer BIZ-ness in Zeewolde centrum’ heeft de initiatiefgroep vanuit de ondernemers een mooi succes geboekt met de positieve uitslag van de stemming. Nadat eind november de gemeenteraad unaniem akkoord was gegaan met de BIZ verordening was nu het woord aan alle ondernemers gevestigd in...

Goederede 2x BIZ

Binnenkort zijn inbraken en overlast van criminaliteit op bedrijventerreinen Havens van Stellendam (binnen) en Korteweg verleden tijd. Met ingang van 1 januari 2011 zal de Bedrijven InvesteringsZone, waarin beveiliging is opgenomen, op deze terreinen worden ingevoerd. De twee bedrijventerreinen in Stellendam zijn één van de eerste in Nederland waar de BIZ wordt ingevoerd. Eind november...